Herbers Excel-Forum - das Archiv

VBA-verkürzen

Bild

Betrifft: VBA-verkürzen
von: Frank

Geschrieben am: 17.02.2005 15:14:18
Hallo,
wie kann ich unten genannte Formel verkürzen
da die Aktion bis Zelle "D100" geht.

Range("D11").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("D12").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("D13").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("D14").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("D15").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Viele Grüsse
Frank
Bild

Betrifft: Range("D11:D100")=0
von: u_
Geschrieben am: 17.02.2005 15:16:00
Bild

Betrifft: AW: VBA-verkürzen
von: Josef Ehrensberger
Geschrieben am: 17.02.2005 15:16:35
Hallo Frank!
Range("D11:D100").Value = "0"


Gruß Sepp
P.S.: Rückmeldung nicht vergessen!
Bild

Betrifft: AW: VBA-verkürzen
von: Frank
Geschrieben am: 17.02.2005 15:19:36
Vielen Dank für euere schnelle Hilfe.
Danke
Frank
Bild

Betrifft: AW: VBA-verkürzen
von: Ulf
Geschrieben am: 17.02.2005 15:17:55
Sub Bis100()
Dim z As Long
For z = 11 To 100
Cells(z, 4) = 0
Next
End Sub

Ulf
Bild

Betrifft: AW: VBA-verkürzen
von: u_
Geschrieben am: 17.02.2005 15:19:22
geht' noch lahmer? ;-)
Vielleicht noch select dazwischen
Bild

Betrifft: Pfui über mir! oT
von: Ulf
Geschrieben am: 17.02.2005 15:22:38
oT
Bild

Betrifft: Hihihi mT
von: u_
Geschrieben am: 17.02.2005 15:35:14
Sub Null_rein()
weiter:
If Z >= 11 Then
Range("D" & Z).Select
Selection = 0
End If
Z = Z + 1
If Z < 101 Then GoTo weiter
End Sub

Bild

Betrifft: AW: Hihihi mT
von: Ulf
Geschrieben am: 17.02.2005 15:47:46
Na bitte, geht doch!
Ulf
Bild

Betrifft: AW: VBA-verkürzen
von: Beni
Geschrieben am: 17.02.2005 15:18:08
Hallo Frank,
Gruss Beni
Dim i As Integer
For i = 11 To 15
Cells(i, 4) = "0"
Next i
Bild

Betrifft: AW: VBA-verkürzen
von: Dominic
Geschrieben am: 17.02.2005 15:20:06
So:
Sub test()
Dim zelle As Object
For Each zelle In Range(Cells(12, 4), Cells(100, 4))
zelle.FormulaR1C1 = "0"
Next
End Sub

Gruß
Dominic
Bild

Betrifft: AW: VBA-verkürzen
von: Stefan
Geschrieben am: 17.02.2005 15:21:06
Hallo Frank
Sub Frank()
Dim a as long
for a=11 to 100
cells(i,4).formulaR1C1="0"
next a
End Sub

Gruß Stefan
 Bild